Loading...

Tolkeanlæg

Vi har stor erfaring i at udleje udstyr til simultantolkning. Vores udstyr er af meget høj standard og overholder naturligvis alle ISO-normer for tolkeudstyr.

DVC opstiller tolkebokse til hvert af de tolkede sprog, sørger for mikrofoner til eventuelle paneldeltagere og for udstyr til at dække hele mødesalen med IR-stråler, så deltagerne frit kan vælge det tolkede sprog, de ønsker at lytte til.