Loading...

Videokonference

Virksomheder bruger dagligt mange ressourcer på, at afholde møder, enten de er interne i virksomheden eller eksterne med forretningsforbindelser. Tit foregår disse møder mellem to eller flere destinationer, som kan gøre det besværligt og omkostningstungt at afholde dem. Især når møder skal afholdes i udlandet, kræver det transport, hvilket gør det ressourcetungt for enhver virksomhed.

Det er her videokonference kommer ind i billedet. Et videokonference-anlæg giver dig mulighed for, at afholde virtuelle møder mellem afdelinger eller kunder indenlands eller på tværs af landegrænser.

Videokonference bliver anvendt i mange sammenhæng. Udover konferencer, bliver det også brugt til produktpræsentationer, fjernundervisning, fokusgrupper, salgsmøder mm. Der er ingen grænse for indhold og emner, som videokonference kan anvendes til.

En fordel ved at anvende videokonference er, at du kan få budskabet ud til deltagere, som ikke har mulighed for, at være fysisk til stede. Derved sikres det, at kommunikationen kommer ud til alle relevante interessenter til rette tid og sted.

Derudover følger der økonomiske besparelser med, da der ikke er behov for transport, traktement og hotelophold. Endelig ligger der også en væsentlig tidsbesparelse, der giver mere tid på arbejdet og ikke mindst med familien.

Et videokonference-anlæg giver dig realtime audio og visuel tovejskommunikation i HD kvalitet og gør det samtidig muligt, at vise PowerPoint og videoklip. Selv lydkvaliteten er fremragende.

Opkoblingen er enkel. Selve videokonferencen foregår via din lokale internetforbindelse, hvilket gør det muligt, at anvende det i de fleste mødelokaler og konferencesteder.

”Det er nemmere at samle op på misforståelser, når man kan se hinanden i øjnene”

Ofte foregår vores daglige kommunikation via E-mail eller telefon, hvilket giver mulighed for, at indholdet kan misforstås enten i forhold til teksten eller i forhold til sprogbruget under telefonsamtalen. Med videokonference kan du undgå disse misforståelser, da det jo foregår som en tovejskommunikation og du har her mulighed for at sikre, at alle har forstået budskabet. Kropssproget fra deltagerne kan også give et vink om, hvor godt de har modtaget og forstået kommunikation, da du hurtigt kan aflæse modpartens reaktion i samtalen og derved give dig et vink om der er en positiv eller negativ opfattelse af den givende situation.

Leje af videokonference-udstyr

DVC har gjort det muligt, at leje videokonferenceudstyr på dagsbasis. Har du behov for at lave en videokonference, så kommer vi og sætter udstyret op, sikre at det virker og afhenter det igen efter endt brug.